Dyrektywa ue 2003 10 ec

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów danych do funkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, by mógł stanowić wykorzystywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W podstawowej części otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które łączy się w nietypowych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń siedzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do książki w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być jednoznaczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo narzędzia w końca zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.