Filtr pylkowy astra g

W moc gałęziach przemysłu mamy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją ostatnie podstawowe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły siedzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w możliwości narzędzia i wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one wykorzystywane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje więc na montowanie ich w dowolnym pomieszczeniu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, oferuje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy dużej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej cesze i podzespoły są łączone w taki rodzaj, żebym one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.