Odpylanie elektrostatyczne

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji również dla zdrowia człowieka (większość z nich jest oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią istotny czynnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także zapobiegać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym dojeżdża do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną rzeczą w porządkach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w efektu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budów jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.