Pyly zawieszone

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze niebezpieczeństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze powodu na pomysł na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najnaturalniejszych odpylaczy o małych kosztach budów. Wadą tego podejścia jest ograniczona skuteczność odpylania, a przeważnie są łączone w związaniu z innymi odpylaczami. Znacznie dużą skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu także z określonego zagrożenia.