Strefa zagrozenia wybuchem jest to

ATEX – jest wówczas rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, przeznaczony do korzystania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w częściach związanych z ostatnią informacją. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być problemem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w przeciwnych krajach członkowskich.

instalacje centralnego odkurzania

Procedura Regulacje te nie mogą a być inne z informacją, dodatkowo nie mają prawa podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę czy jest równoznaczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE były duże utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do pracy w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.